فرم درخواست ارزیابی پروژه

  می خواهم طراحی سایت داشته باشم برای


  از قبل، یک دامنه www ثبت شده
  (ذکر دامنه‌ای که از قبل دارید، باعث کاهش هزینه ثبت دامنه، در پیش‌فاکتور خواهد شد)


  نام تشکیلات

  پست الکترونیکی

  شرح مختصر پروژه و انتظار شما از ما*
  چه شد که به فکر طراحی سایت افتادید؟
  اهداف پروژه طراحی سایت خود را در چند جمله کوتاه توصیف کنید

  چه امکانات و قابلیت های خاصی روی سایت لازم دارید؟
  شرح مختصر اهم مواردی که برای شما مهم است

  اطلاعات تماس*
  استان

  شهرستان

  تلفن تماس

  هم اکنون سایت در دسترس
  آدرس وبسایت فعلی شما

  چگونه با لامرد وب آشنا شدید؟
  تماس تلفنی با لامرد وب


  کدام گزینه، مرحله تصمیم‌گیری تشکیلات شما را، بهتر توصیف می‌کند؟